naar top
Menu
Logo Print
21/03/2018 - FRANK VERHUE

LA CHOCOLATERIE VANDENBULCKE KIEST VOOR VOLLEDIG NIEUW BEDRIJFSGEBOUW

Daikin en Foelec slaan handen in elkaar voor klimatisering productieruimte

Bij Chocolaterie Vandenbulcke in Heule, een deelgemeente van Kortrijk, zijn de bouwwerken voor een nieuwe productieruimte van start gegaan. Deze vormen een eerste fase in wat op termijn een compleet nieuw bedrijfsgebouw zal worden. Bedoeling is dat die eerste fase in augustus 2018 in gebruik kan worden genomen.

OVER MILIEUVRIENDELIJKE KOELMIDDELEN

Tegen 2030 moeten alle koelinstallaties vrij zijn van de zogenaamde F-gassen. Europa wil het gebruik van schadelijke koudemiddelen in koelapparatuur bannen omdat die het broeikaseffect vergroten. Vandaag is het al zo dat een koelinstallatie die nog werkt op het koelmiddel R22 niet meer mag worden hersteld, maar meteen moet worden vervangen door een koelinstallatie die draait op een milieuvriendelijker koelmiddel. Dat is wat er nu staat te gebeuren in het bestaande gebouw van Chocolaterie Vandenbulcke.

Luk Vandenbulcke
Luk Vandenbulcke licht de plannen voor het nieuwe gebouw toe. In dit ontwerp heeft de architect rekening gehouden met de werking van het bedrijf en de goederenstroom vandaag, en zoveel mogelijk ook al met toekomstige goederenstromen. Hij gaf ook een rondleiding in het oude gebouw van zijn zaak

ZEVENTIGSTE VERJAARDAG

Voor Chocolaterie Vandenbulcke wordt 2019 een memorabel jaar, want dan viert het bedrijf zijn zeventigjarige bestaan. In 1949 startte André Vandenbulcke, de opa van Luk, in de Doornstraat vlak bij de Meensesteenweg in Kortrijk met een groothandel in confiserie. De echte chocolaterie werd gestart in 1969 door chocolatier Philippe Vandenbulcke, de vader van Luk.

AMBITIEUS MASTERPLAN

Ook 2018 zal niet onopgemerkt voorbijgaan, want de derde generatie heeft ambitieuze plannen en wil de komende vijf à tien jaar zijn masterplan realiseren. In een eerste fase plant Vandenbulcke de bouw van een volledig nieuwe productiehal met de bijbehorende burelen.

Waarom deze ingrijpende werkzaamheden?

Luk Vandenbulcke: “Zoals veel familiale bedrijven met een rijke historiek, is Chocolaterie Vandenbulcke organisch gegroeid, wat betekent: begonnen in een klein pand, een beetje uitgebreid, een aantal keer een aanpalend stukje grond gekocht om nog meerte kunnen uitbreiden, tot het moment waarop je vaststelt dat het bedrijfsgebouw een weinig samenhangend lappendeken is, waarin de logica helemaal zoek is volgens de normen van vandaag. Op dat moment rijst het besef dat je eigenlijk vanaf nul zou moeten kunnen starten, vanaf een ontwerp waarin de architect rekening heeft gehouden met de werking van het bedrijf vandaag en met de goederenstromen die er vandaag zijn. In het beste geval houdt hij daarbij ook rekening met eventuele toekomstige plannen. Dit is het punt waar wij op dit moment staan: herbeginnen vanaf nul, wat betekent dat we de hele flow opnieuw gaan definiëren. Uiteraard zullenwe ons masterplan niet in één keer kunnen realiseren, maar wel over een periode van vijf à tien jaar."

vandenbulcke chocolaterie

NIEUWE KOELINSTALLATIE

De eerste fase in dit totaalproject is in januari van start gegaan: de bouw van een nieuwe, geklimatiseerde productieruimte. Deze wordt 2.000 m² groot, en dat is beduidend groter dan de ruimte die hiervoor vroeger werd voorzien (n.v.d.r.: koeling in de opslagruimte is nodig voor de kristallisatie van de chocolade).

Meer nood aan koeling

Luk Vandenbulcke: “Vroeger had een chocoladebedrijf niet veel gekoelde stockageruimte nodig. In de winter werd veel geproduceerd en was het koud en moest er dus weinig extra worden gekoeld. En de zomer was een kalme periode. Het was warm, er was niet veel vraag naar chocolade, en dus ook weinig productie. Logischerwijs hoefde er dan ook niet veel gekoeld te worden. Vandaag liggen die kaarten anders en wordt er in de zomeral volop geproduceerd voor de eindejaarsperiode. Gevolg: meer nood aan koeling, ook bij ons. Maar dan bleek dat de oude Daikin koelinstallatie niet meer in staat is om die nood te lenigen."

Nieuwe koelinstallatie verhuist mee

Tom Callewaert Daikin
Tom Callewaert (Daikin): “Installateur Koen Dufour, zaakvoerder van Foelec, heeft zelf de stap gezet naar Daikin en ons gevraagd een studie te maken"

Luk Vandenbulcke: “De meest voor de hand liggende oplossing lijkt dan de bestaande koelinstallatie in het oude gebouw te upgraden, in afwachting van een compleet nieuwe koelinstallatie in het nieuwe gebouw. Dat is niet gebeurd echter. We hebben eerst de bestaande koelinstallatie in het oude gebouw door een nieuwe vervangen en zullen, bij de ingebruikname van het nieuwe gebouw, de nieuwe installatie dan verhuizen naar het nieuwe gebouw." "De reden hiervoor is dat in de oude koelinstallatie nog wordt gebruikgemaakt van het intussen verboden koelmiddel R22", licht Tom Callewaert van Daikin Belux toe. “Die mogen enkel nog worden gebruikt zolang de koelinstallatie nog werkt, maar bij het minste defect mag de installatie niet meer worden hersteld en moet zij worden vervangen door een koelinstallatie die draait op een milieuvriendelijk koelmiddel (zie kaderstuk). Dus hebben we in afwachting van het moment waarop het nieuwe gebouw in gebruik wordt genomen de nieuwe ZEAS koelinstallatie in het oude gebouw geïnstalleerd, om die dan later mee te verhuizen naar het nieuwe gebouw. Dit vormt geen probleem aangezien de ZEAS modulaire toestellen zijn."

DAIKIN EN KMO-INSTALLATEURSBEDRIJF FOELEC SLAAN HANDEN IN ELKAAR

Zelden gezien bij de vernieuwing van een koelinstallatie, maar bijzonder geslaagd en daarom vermeldenswaardig is de samenwerking tussen een groot bedrijf (Daikin) en een kmo-installatiebedrijf (Foelec, Oostrozebeke).

Tom Callewaert: “Wat vaak gebeurt bij een dergelijk project, is dat meerdere installateurs een studie maken over welke koeling nodig is, welke koelapparatuur, hoeveel units en op welke punten. Dit is voor de eindklant zeer vervelend, aangezien die moeilijk alleskan afwegen. Zeker als het net zoals hier gaatover koelinstallaties en comfortkoeling, twee verschillende toepassingen die invloed op elkaar kunnen hebben. Op deze werf is het anders gelopen en heeft Koen Dufour, zaakvoerder van Foelec, zelf de stap gezet naar Daikin, en aan ons gevraagd om een studie te maken. Vertrekpunt hierbij was het gegeven dat de te koelen ruimte een open ruimte is. Wij hebben die studie gemaakt en hebben ook een voorstel gedaan van de meest geschikte koelapparatuur: Sky Air toestellen, vier aparte units, die zowel kunnen koelen als verwarmen. Dat is belangrijk omdat in een stockageruimte voor chocoladeproducten een constante temperatuur van 16 °C wenselijk is. In de winter is het om die reden soms nodig om wat bij te gaan verwarmen. Na onze studie is het installatiebedrijf Foelec dan aan de slag gegaan. Het resultaat van deze samenwerking heeft bij beide partners de stoutste verwachtingen overtroffen. Bijzonder goed, met als resultaat ook een tevreden klant."

De Mini ZEAS (links) is de kleinste telg in de reeks, en zal net als de grootste (onder) in de toekomst 
bij Vandenbulcke worden geplaatst

WAARIN ZEAS UITBLINKT

 • Energiezuinig
  ZEAS gebruikt de meest recente inverter-compressors in combinatie met bewezen VRV-technologie om het beste in regelbare koeling te bieden. Resultaat? Gereduceerde kosten en een lage ecologische impact.
 • Compact en multi-inzetbaar
  De compacte unit past in kleine ruimtes met weinig ruimte tussen de verschillende units. Dankzij zijn geringe gewicht is voor de ZEAS slechts een lichte draagconstructie nodig.
 • Plug-and-play
  De unit wordt in de fabriek ineengezet en getest, om ervoor te zorgen dat alle units correct geconfigureerd zijn, volledig met koelmiddel gevuld zijn en op lekkages getest zijn. Bovendien zijn ingebouwde regelaars vooraf ingesteld, zodat de installatie vlotter verloopt.
 • Geluidsarm
  De ZEAS is een omgevingsvriendelijke keuze, dankzij zijn speciaal ontworpen ventilatorschoepen, zijn eersteklas geluidsisolatie en zijn speciale nachtmodus die ervoor zorgt dat de ideale temperatuur wordt gehandhaafd zonder de buren te storen.