naar top
Menu
Logo Print

Südback 2019 biedt inzicht in de actuele trends van de bakbranche

Het accent ligt op het ambacht / 10.000 m2 extra tentoonstellingsoppervlak / succesvolle mix uit branchenabijheid, een schat aan ideeën en ervaring

Sudback 2019Met de südback 2019 onderstreept de beurs Stuttgart haar ambitie om als enige beurs in Duitsland die zich op ambachtsbedrijven richt, de branche in haar totaliteit te presenteren. Sinds de eerste südback in 1978 heeft de beursmaatschappij decennialang branchecompetentie opgebouwd, benadrukt beursmanager Ulrich Kromer von Baerle als woordvoerder van de directie. "Het ambacht ligt ons na aan het hart." Kromer beschrijft als verzorgingsgebied de Duitstalige en aangrenzende landen tot aan Oost-Europa. Of het nu gaat om productie- en bedrijfstechnieken, bedrijfsinrichtingen en apparatuur, grondstoffen, handelsproducten of verkoopbevordering; alle getoonde producten en diensten op de südback 2019 zijn afgestemd op de behoeften van de ambachtelijke bakkers en banketbakkers.

De betekenis van de beurs als ontmoetingsplaats van de branche wordt ook door Stefan Körber, directeur van de gildevereniging voor het Württembergse bakkersambacht, en door Wolfram Früholz, plaatsvervangend gildemeester van het banketbakkersambacht in Baden-Württemberg, onderstreept. "De südback is een succesmodel", aldus Körber, "ondanks virtuele marktplaatsen en alle mogelijke digitalisering." Het is en blijft belangrijk dat productontwikkelaars en ambachtsondernemers elkaar persoonlijk ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Vanuit de optiek van het banketbakkersambacht presenteert de südback als trendsetter innovatieve producten die het dagelijkse werk vereenvoudigen, de kwaliteit verhogen en ertoe bijdragen dat de branche een unieke positie inneemt, verklaart Früholz. Als zeer positief noemt hij de ontwikkeling bij de verpakkingsmaterialen: deze moeten herbruikbaar, biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk zijn. De südback biedt een grote verscheidenheid aan nieuwe producten.

RobotInnovatieve ideeën uit de markt

"Als motor voor innovatieve ideeën, concepten en nieuwe ontwikkelingen" kenmerkt ook Gunter Hahn, algemeen directeur van de BÄKO-ZENTRALE eG, de südback. Een ander bijzonder aspect is volgens hem dat de südback "de ideale kans" biedt om de sterke punten en regionale bijzonderheden van het bakkende ambacht gericht "door nieuwe ideeën voor de trendassortimenten van de bakkers en banketbakkers te stimuleren". Hahn: "De südback is geconcentreerd, op branchespecifieke thema's gericht en levert innovatieve ideeën uit de markt."

Om die ambitie te verwezenlijken heeft de beurs Stuttgart de südback een nieuwe halindeling en alles bij elkaar genomen 10.000 m2 extra tentoonstellingsoppervlak gekregen. De beurs streeft naar een aantal van ongeveer 700 exposanten, die naar verwachting rond 38.000 bezoekers naar de südback zullen lokken. In het verlengde hiervan is de omzetting naar het westen van het beursterrein van voordeel voor de bezoekersstroom, want de beurs is nu vanaf beide ingangen in gebruik, legt Kromer uit. Bij de planning van de lay-out van de zes beurshallen wordt op een mix van het tentoonstellingsaanbod gelet. Het positieve effect: "In elke hal bevindt zich minstens één keyplayer, en daardoor zijn alle hallen net zo aantrekkelijk."

Op de branchebeurs van het bakkende ambacht komen ook economische en opleidingsrelevante onderwerpen aan bod. Waar het bakkersambacht volgens Körber in het hele land een constante daling van het aantal bedrijven vertoont - met weliswaar een constant personeelsbestand - meldt banketbakkersvertegenwoordiger Wolfram Früholz dat de ondernemingscijfers daarentegen in zijn ambacht al sinds 5 jaar licht stijgen. Bakkers en banketbakkers geven bovendien unaniem aan dat de omzetten in het afgelopen jaar licht gestegen waren.

Beide ambachten vermelden ten overstaan van de branchevakpers als grootste uitdaging het personeelstekort van gekwalificeerde vaklieden in de productie en verkoop. Ook kunnen niet alle opleidingsplaatsen met geschikte jongeren worden ingevuld. Daarom willen de gildeverenigingen van de bakkers en banketbakkers de südback benutten om leerlingen meerwaarde te bieden in de vorm van prestatievergelijkingen of wedstrijden en bedrijfseigenaren onder andere bij de werving van jongeren te adviseren.

TrendforumsAmbachtelijke trendforums en live presentaties

Het trendforum voor bakkers in de Oskar Lapp-hal (hal 8) toont een veelzijdig vakprogramma rondom productie, verkoop, marketing en café, dat onder andere wordt gepresenteerd door de 'Akademien Deutsches Bäckerhandwerk Südwest en Weinheim'. Op twee beursdagen, maandag en dinsdag, staan er wedstrijden op het programma voor leerlingen van praktijkopleidingen. In het trendforum voor banketbakkers (hal 7) wordt net als in voorgaande jaren de wedstrijd om de Carlo-Wildt-prijs voor leerlingen gehouden. Vakpersoneel van banketbakkerijen kan de südback bovendien benutten om in het trendforum actuele productideeën van de docenten Joachim Habinger, Laurent Lassè-Valrhona, Bernd Siefert en Matthias Mittermaier alsook van de vakschool Richemont op te doen.

Niet alleen het ambachtswezen, ook veel exposanten zullen nieuwe tips en tricks live presenteren. Als südback-partner zal de BÄKO-ZENTRALE eG in de Paul Horn-hal (hal 10) haar actuele verkoopconcepten en productlijnen presenteren. BÄKO-regionale coöperaties uit het gehele Duitstalige gebied zijn ter plaatse aanwezig om als contactpersoon voor beursbezoekers te fungeren. De succesvolle BÄKO-ideeënbakkerij toont een breed assortiment aan bak- en snackingrediënten met grote meerwaarde en uniek monopoliekarakter voor de bakkende bedrijven. De al bijna 20 jaar actieve BÄKO-snackexpress biedt nieuwe recepten en presentatiemogelijkheden rondom een professioneel ontbijtaanbod en creatief opgemaakte en belegde broodjes aan.

Gezien de uitgebreide voorbereidingen van de exposanten en de südback-partners van het ambacht en BÄKO is Ulrich Kromer von Baerle vol vertrouwen dat de südback weer een succes wordt. Hij wijst ook op het onderwerp "bio" als bijkomend aandachtspunt voor de beurs. Hoog in de belangstelling staan weer de snack-, buitenhuis- en ontbijtconcepten die zowel online alsook in de beurscatalogus een eigen vermelding krijgen. Daarnaast presenteren zich startende bedrijven in het gemeenschappelijke paviljoen van het Duitse Ministerie van Economische Zaken (BMWi). Ulrich Kromer von Baerle is ervan overtuigd: "De succesformule van de beurs met zijn mix uit branchenabijheid, schat aan ideeën en ervaring zal aanslaan!"

Sudback 2019Over de südback:

De südback behoort tot de belangrijkste evenementen voor bakkers en banketbakkers in het Duitstalige gebied en het Europese buitenland. Ze is een trefpunt voor de bakkende branche en neemt bij veel beslissingnemers een belangrijke plaats op de agenda in. Aan het evenement in 2019 nemen op een tentoonstellingsoppervlak van alles bij elkaar 65.000 m2 in zes beurshallen meer dan 700 exposanten deel, die zo'n 38.000 bezoekers uit het binnen- en buitenland aantrekken. Ook bij de 28e versie in het 41e jaar zullen de beurs Stuttgart en haar partners, de BÄKO-ZENTRALE eG, de gildevereniging voor het Württembergse Bäckerhandwerk e.V. en de gildevereniging van het banketbakkersambacht Baden-Württemberg voortbouwen op het succes van het voorgaande evenement. De succesvolle mix uit klassieke vakbeurs en omlijstingsprogramma biedt vakbezoekers veel mogelijkheden zich te informeren over trends en nieuwe producten en informatie uit te wisselen over het vakgebied.

SUDBACK

SUDBACK

MESSEPIAZZA 1
70629 STUTTGART
+49711185600
+49711185602539