naar top
Menu
Logo Print

Jaarverslag voedingsindustrie reden tot juichen én paniek

Fevia geeft beleidsaanbevelingen aan politici
magazine

Het economisch jaarverslag van de Belgische voedingsindustrie geeft een dubbel beeld. Omzet, export, investeringen en jobs stijgen naar recordhoogtes, maar de afzet van Belgische producten op de eigen markt staat steeds meer onder druk door de opeenstapeling van taksen, heffingen en bijdragen. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, heeft daarom een aantal beleidsaanbevelingen voor onze politici.
De omzet van de voedingsindustrie groeide in 2017 met 5,1% tot € 52,6 miljard. Dit mooie resultaat is te danken aan de export die in 2017 met 7,5% steeg, tot € 26,7 miljard. De handelsbalans bereikt daardoor een positief resultaat van € 4,7 miljard. Het gevolg van de groeiende export is dat Belgische bedrijven steeds meer investeren in eigen land. De investeringen stegen vorig jaar met 7,6% tot een recordbedrag van € 1,8 miljard. Daarmee wordt de voedingsindustrie de grootste industriële investeerder van ons land. Het exportsucces zorgt daarnaast ook voor jobs in België. De werkgelegenheid nam in 2017 toe met 1,9% tot 90.738 arbeidsplaatsen, of 1.695 arbeidsplaatsen meer dan in 2016. De voedingsindustrie blijft daardoor de grootste industriële werkgever, maar voedingsbedrijven hebben het wel steeds moeilijker om technische profielen te rekruteren.
Terwijl de wereld valt voor onze voeding en dranken, lijken wij Belgen zelf steeds minder geneigd om Belgische producten te kopen. In 2017 kende de sector een negatieve groei van 2,2% op de Belgische markt, en dat op een moment dat gastro-nationalisme, de Brexit en het protectionisme de groei buiten België bedreigen. Dat het volume voor het tweede jaar op rij daalt, is voor Fevia een onrustwekkende trend. De hoofdreden voor deze negatieve evolutie ligt volgens de federatie in de opeenstapeling van taksen, heffingen en allerhande bijdragen die voeding en dranken in België duurder maken dan in de buurlanden. De voedingsindustrie blijft ook geconfronteerd met een loonkostenhandicap van 16,4% in 2018 en hoge meerkosten op haar elektriciteitsfactuur. Het gevolg is dat de Belgische consument zijn aankopen meer en meer over de grens gaat doen en de opkomst van e-commerce zal die trend wellicht nog verder vergroten.
In de aanloop naar het verkiezingsjaar 2019 doet Fevia alvast vier beleidsaanbevelingen om de Belgische markt te herstellen en het exportpotentieel van de Belgische voedingsindustrie te vrijwaren:
– Het aanbod van de juiste profielen op de arbeidsmarkt vergroten door verder in te zetten op STEM in het technisch onderwijs en op duaal leren in de voedingsindustrie.
– Een beleid dat de consument in België houdt door voeding en dranken niet te overladen met bijdragen, heffingen en fiscale experimenten zoals de “gezondheidstaks” en statiegeld.
– Ons exportpotentieel vergroten door het merk “Food.be - Small country. Great food.” uit te spelen en tegelijk een tegengewicht bieden aan protectionistische tendensen.
– De kostencompetitiviteit verbeteren door het afbouwen van de loonkostenhandicap en van de meerkosten op de elektriciteitsfactuur van kleine energie-intensieve bedrijven.

FEVIA

FEVIA

+3225501740
+3225501759